Ortografia

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,65 KB

 

8.3.3. MALALTIES DIGESTIVES.Gastroenteritis aguda infecciosa.És una inflamació de l´estómac.Causes i via de transmissió. Per virus i alguna bacteria.Simptomatologia. Dolors, nàusees, diarrees, vòmits...Complicacions. Són benignes. La més freqüent és la deshidratació.Prevenció. Mesures higièniques.Tractament. Prevenir la deshidratació.Lambliosi.La Giardia lamblia és el paràsit infantil més freqüent.Període d´incubació. 1 i 4 setmanes.Causes i via de transmissió. Per un paràsit i es transmet per via oral. També per oral-fecal.Simptomatologia. La majoria dels infectats són asimptomàtics. Apareix diarrea, nàusees...Complicacions. Si no són tractats poden presentar pèrdua de pes.Prevenció. Higiene personal i alimentària.8.3.4. ALTRES MALALTIES.MeningitisÉs una malaltia en la que s´infecten les membranes que envolten el cervell. Hi han 2 grups de meningitis: les produïdes per virus que són benignes i les produïdes per bacteris que poden ser molt greus.Els agents causants de la major part de les meningitis víriques pertanyen al grup dels enterovirus. Són en petits brots, es curen soles i no deixen seqüela.En el cas de meningitis bacterianes:Causa i via de transmissió. Per meningococ. Passa a la sang. En els nounats és més complicat. Es disposa d´una vacuna eficaç. Afecta a totes les edats.Període d´incubació. Inferior a 4 dies.Simptomatologia. Febre elevada, vòmits, mal de cap...Complicacions. Pot haver seqüeles tant sensorials com motores o psíquiques.Prevenció. Cal tenir en compte que estar vacunat de meningitis no garanteix protecció.Tractament i cures. Hospitalització i aïllament.Sida.És el resultat d´una infecció pel virus (VIH). Ataca el sistema immunitari.Causa i via de transmissió. Per un retrovirus humà. La principal forma de transmissió en la infància és la vertical, de mare a fill. Almenys 3 de cada 4 nadons de mares seropositives no estan realment infectats. Un 25% presenten infecció.Perquè es produeixi la transmissió, cal una quantitat suficient de virus.Tots els portadors poden infectar.Període d´incubació: 1 i 6 setmanes. Tarda molts anys en presentar símptomes.Simptomatologia. Símptomes pseudogripals. Presenta una fase asimptomàtica que dura 10 anys o més. A continuació la fase simptomàtica; pèrdua de força, lesions violàcies...Prevenció: Pràctiques sexuals segures. Les dones infectades han d´evitar quedar-se embarassades.Tractament. Medicaments antiretrovirals.Conjuntivitis.És una inflamació de la mucosa conjuntiva.Causa i via de transmissió. Una al·lèrgia o un traumatisme. Les infeccions per virus són molt contagioses. El contagi pot ser directe en el tossir.Simptomatologia. Envermelliment, picor, sensibilitat de l´ull...Tractament. Neteja dels ulls amb aigua o sèrum. Antibiòtics en forma de col·liri.Prevenció. Rentar-se les mans amb freqüència.Otitis mitjana

És una infecció aguda o crònica de l´orella mitjana.Causes i vies de contagi. Per bacteris. Aquesta infecció pot ser repetitiva.Simptomatologia. Després d´una rinofaringitis, mal d´orella.Complicacions. Trastorns autitius crònics.Tractament. Simptomàtic contra el dolor.Prevenció. Evitar l´entrada d´aigua a les orelles.8.4.1. ACTUACIONS PREVENTIVES.La prevenció ha de començar abans de l´embaràs.Mesures preventives abans i durant l´embaràs.Abans de l´embaràs s´han de adoptar uns bons hàbits de salut. Una sèrie de mesures higièniques concretes.Cal evitar la toxoplasmosi.Els símptomes d´aquesta malaltia solen ser lleus, però en la dona embarassada pot ocasionar anomalies congènites greus en el fetus.Mesures preventives en el nounatEs pot prevenir mitjançant la lactància materna, en carnets de salut infantil, vacunacions, la profilaxi vitamínica...Mesures preventives en l´etapa infantilEvitar malalties infeccioses.Dietes adequades.Mesures d´higiene.Respecte a la salut mental, la prevenció es concreta en totes les mesures d´intervenció amb les famílies.8.4.2. EL SISTEMA IMMUNITARI.És un conjunt de fenòmens que es defensa dels patògens.Hi han 2 tipus de mecanismes de defensa:Els mecanismes inespecífics i els mecanismes específics.Mecanismes de defensa inespecífis o immunitat innata./Defensa de la superficie La constitueix la coberta exterior de l´organisme i la barrera hematoencefàlica. També forma part d´aquesta barrera, la barrera hematoencefàlica en les dones embarassades i l´hematotesticular en els homes.La pell impedeix l´entrada de bacteris.Les mucoses cobreixen les entrades.La barrera hematoencefàlica completa la defensa de la superfície evitant que els gèrmens envaeixen el sistema nerviós central.Quan alguns microorganismes, toxines, etc., pasen la barrera entren en joc els fagòcits, els macròfags...Fagòcits i macròfagsEls fagòcits són cèl·lules que s´uneixen amb els microorganismes.Els macròfags són cèl·lules fagocítiques que ingereixen cèl·lules mortes.El sistema de complement.És un sistema de proteïnes contra els bacteris.La inflamació.És una resposta de l´organisme davant d´una infecció o lesió dels teixits.La zona inflamada permet aïllar l´agent patogen del contacte amb altres teixits.Mecanismes de defensa específics o immunitat adquirida.És la resposta de l´organisme per una sustància estanya.Un antigen és qualsevol substància capaç d´estimular la producció d´anticossos o immunoglobulines contra ella.Els anticossos són substàncies químiques que ajuden a destruir o neutralitzar els patògens.Les respostes immunitàries consten de 2 fases: la humoral i la cel·lular.La pell exercix de barrera contra substàncies estranyes i també disposa d´un sistema immunitari específic.Les mucoses posseeixen unes defenses específiques formades pel sistema secretor també fan funció d´anticòs específic.Les respostes específiques augmenten d´intensitat en incrementar-se el nombre d´exposicions.El conjunt de defenses específiques també s´anomena immunitat adquirida.Aquestes defenses també poden ser:Defenses naturals o espontànies actives serien els anticossos específics creats per l´organisme.Defenses naturals o espontànies passives són els anticossos que passen, a través de la placenta, de la mare al fetus.Defenses artificials o provocades actives, són les administrades per les vacunes.Defenses artificials o provocades passives, les administrades a través de sèrum.Mecanismes de defensa en el nounat.Defensa de superfície. La pell i les membranes són molt vulnerables i s´infecten ràpidament.La barrera hematoencefàlica és molt immadura en el nounat.Immunitat inespecífica. La immaduresa fa que no estiga molt desarrollada.Resistència específica. La resposta humoral en l´infant és molt immadura, tot així, quan neix té a la sang anticossos procedents de la mare.8.4.3. MESURES IMMUNITZADORES. LES VACUNES.Són la mesura més eficaç.Def. És un preparat constituït per microorganismes modificats, que conserven la capacitat antigènica, però sense el seu poder patogen.La vacunació és l´administració de dosis molt petites de l´agent causant de la malaltia per provocar la creació de anticossos.Les vacunes aporten protecció duradora contra antígens específics.Es poden classificar:Vacunes vives o atenuades. Formades per microorganismes manipulats.Vacunes mortes o inactives. Conserva la capacitat immunitzadora.Vacunes toxoides. Contenen una toxina produïda per bacteris o virus.Vacunes biosintètiques. Contenen substàncies sintètiques.

Entradas relacionadas: