Oxigeno terapia avancada

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,49 KB

 

l'oxigenoterapia es el conjunt de tecniques que permeten administrar l'oxigen a una persona.Abans de començar a administrar oxigen cal haver mesurat la concentracio d'oxigen en la sang de la persona afectada.Gasometria arterial:punxar una arteria, la radial i extreure sang per mesurar la concentracio d'oxigen i dioxid de carboni.Pulsioximetria:es la mesura i enregistrament de la concentracio d'oxigen en sang capil·lar.Manometre:dispositiu que mesura la pressio a la que surt l'oxigen des de a bombona.Cabalimetre:dispositiu que permet mesurar el flux que surt de la presa d'oxigen.Humidificador:recipient amb aigua destil·lada esteril.Ventilació assistida:el propi pacient que inicia l'acte de inspiracio mentre la maquina l'ajuda a executar.V.controlada:la maquina inicia la inspiracio seguint els parametres marcats pel metge el pacient te un paper pasiu.Ventiladors manometrics:en ells es pot regular la pressió d'insuflació.V.volumetrics:regula el volum corent,frequencia respiratoria,percentatge d'oxigen inspirat i proporcio del temps dedicat a la inspiracio i a la expiracio.V.cronometrats:Similars als ventiladors volumetrics pero a mes permeten regular els diferents periodes del cicle ventilador:inspiració,pausa i expiració.Cures generals:netega diaria,netega de boca i ulls.Cures especials:atenció a la canula de traqueotomia,canvi diari dels tubs,filtres i humidificadors i aspiracio de les secrecions traqueobronquial.

Entradas relacionadas: