Pagesos serfs

Clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,97 KB

 
1.1 L'Imperi de Carlamany
A la darreria del s.VIII CARLAMANY, rei dels francs,va unificar una bona part de les terres de l'Europa occidental.Va elavorar lleis i va organitzar l'administració del territori dividint-lo en comptats governats per comprtes.Per defensar-les,va crear les marques.
1.2 La ragmentació de l'Imperi
Amb la mort de Carlamany,a l'any 843,els seus succesors van dividir l'Imperi en diversos regnes.
Una serie de pobles van portar a terme atacs e invacions durant els s. XI i X. Els normands(pel nord) els musulmans (pel sud) i els hungaresos(per l'est).
1.3 Orígens del eudalisme
En aquesta situació de crisis el poder dels monarques era molt dèvil.Per poder governar i mantenir unit el regne,van haver de comptar amb els nobles,amb els quals van establir un sistema de VASSALLATGE.El vassallatge s'establia mitjançant una ceremonia de l'homenatge.
2.1 El rei i els seus vasalls
A la cúspide de la societat feudal s'hi situava el rei.Era reconegut com el primer entre iguals.Tenia poques atribucions exclusives:dirigir campanyes,demanar impostos i exercir de jutge suprem.
2.2 La noblesa guerrera
Eren els caballers els que es dedicaven a l'ofici de les armes.Els fills dels nobles eren educats com caballers.Als 18 s'els armava i s'els anomenava caballers mitjançant una ceremonia.La seva funció social permetia a la noblesa viure amb privilegios.No pagaven impostos,no treballaven i podien portar armes.
3.1 Viure al feu
El senyor feudal es reservava les millors terres per a ell,la RESERVA SENYORIAL,i les treballaven els seus serfs.En aquestes terres hi solia haver el castell.
3.2. Els pagesos del feu
Els pagesos eren la mallor part de la població (90%):
Pagesos lliures: podian ser propietaris de les seves terres
Serfs:No tenien llibertat persnal i estaven lligats a la derra del senyor.
El rendiment de la terra era escás i es practicava la Rotació BIENNAL que consistia en treballar la meitat de les terres i l'altre meitat deixarla reposar.La economia paguesa era d'AUTOCONSUM.


3.1 Viure al feu
El senyor feudal es reservava les millors terres per a ell,la RESERVA SENYORIAL,i les treballaven els seus serfs.En aquestes terres hi solia haver el castell.
3.2. Els pagesos del feu
Els pagesos eren la mallor part de la població (90%):
Pagesos lliures: podian ser propietaris de les seves terres
Serfs:No tenien llibertat persnal i estaven lligats a la derra del senyor.

Entradas relacionadas: