Paper professorat

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,97 KB

 
Paper del professorat: DA fruit tb d la interacció entre professorat-alumne-contingut. Prevenció de les DA. Es poden transformar les DA. Consideracions metedeologiques:coneix. previs, seqüencies d'aprenentages. No només processos cognitius, sinó afectius i relacionals. Contextos varis: aula,familia,social. Principi de normalització i suports de col.laboració. DESENVOLUPAMENT DEL LLENGUATGE(adquisició) Periode preverbal(fisn 12 mesos)-primera manifestació plor,gana- 3-4mesos balbuceig- 6-8 mesosimita sons-8mesos clara conducta intencional i reducció de les emissions a determinats fonemes pa, ma ta..- 9mesos comunicaqció amb gests deictics assenyalar. Etapa lingüistica (12mesos fins 4anys) - 12 mesos primera paraula intencional -18 mesos pot dir 10 paraules -18 mesos 2anys apareix la primera frase amb significat- 2-3anys passem de 20-50 paraules a 1000. -3anys utilitza genere nombre.-4anys el llenguatge es considera adquirit. Des dels 5 anys 5 anys es perfec. la conjugacio gramatical, 6 anys concordança entre subjecte i verb. 8-9 anys no es dona per finalitzat el desenvlup.morfosintactic. 9-10 anys la comprensio no sera concreta fins aquesta edat. Trastorns de comunicació: llenguatge expressiu, mixt llenguatge receptiu-expressiu, trastorn fonològic, quequeig, trastorn de comunicació no especificat.

RETARD DEL LLENGUATGE: afecta sobretot a l'expressió, s'observen de vegades certes dificultats en la comprensió, respecta teoricament els mecanismes i les etapes evolutives del desenvolupament, es produeix una millora amb l'edat intervencions pedagogiques. DESCRIPCIÓ: nivell de producció aparició de les primeres paraules fins 2 anys, fonologic simplificació de la parla,parla infantil amb omissions de les consonants i silabes inicials. Semàntic pobresa de vocabulari expresiu, problemes per assolir conceptes abstractes(colors formes).Morfosintàctic desordre en la sequenciacio de normal de loracio, dificultats per fer frases complexes, dificultats per utilizar articles, plurals, temps verbals.. Pragmatic: no pren iniciativa per iniciar converses, molt us de l'imperatiu,utilitza la mimica per compensar el llenguatge oral. DIFERENCIES ENTRE DISFASIA I RDL..disf sempre problemes de comprensió el rdl poden presentar. disf no te pq respectar les etapes evolutives i el rdl respecta les etapes, disf evolució mes lenta i el rdl repon favorablement a intervencions pedag, disf els i costa seguir el ritme de clase i rdl no tenen problemes escolarss. dif pot anar associat a altres trastorns el rdl no s'associa a cap altre trastorn. disf simptomes mes greus q el rdl. Trastorns fluidesa i ritme bradilàlia lentitud anormal en l'emissio de la parla. taquilàlia: forma trepitjada i precipitada de la parla. Quequeig: trastorn de fluidesa de la parla que es caracteritza per interrupcions brusques en relació a bloquejos i espasmes musculars, afecten la coord fonorepiratoria i mov articulatoris

Entradas relacionadas: