Paraula viva Joan maragall

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,23 KB

 
Textos d'opinió: Editorial (mitja comunicació), Article d'opinió o critica(periodista), Cartes al lector, intervencions en directe (lectors, televidents o oients)./// Escribim J davant A,O,U. G davant E, I. -eec, ect(J).  Ajeure i Jeure.///  X principi de paraula, Darrere de consonant, Darrere de I, Darrere de diftong. IX darrere de A,E,O,U./// Joan Maragall va fer poesía, assaig, traduccions, periodístics. Va traduir Nietzsche, Homer. Elogi de la paraula, i Elogi de la poesía fa reflexió sobre l’experiencia creadora./// -essa, -assa, -issa, -íssim-a. Brussel·les, concesió, discussió, escissió, premissa. Ç davant AUO, -ança, -ença, i a final de mot. Col·lisió, decisió, gasa, infinitesimal, nasal, persuasió, presumpte./// A,EN designar llocs. Complement directe mai introduit per A. Estacions i parts del dia fem servir A. DE substituir mot sobreentes. (pudor de peus, camisa de ratlles, barca de motor, olor de net) PER(motiu, causa)/PER A(finalitat, objecte, destinació)///

Entradas relacionadas: