Paraules atonas

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,69 KB

 
Currículum: és un document q serveix de presentació a una persona per obtenir un lloc de treball, una beca, un premi... Cal dividir-ho en: Dades personals: constar nomes les dades q siguin rellevants i necessàries(nom, cgnom, dni, naixement, telefon..) Formació: incloure els estudis realitzats i els títols obtinguts(nom escola i anys, si es te un títol de batx no sesmenten els estudis primaris. Experiencia personal: s'han de concretar les feines i els carrecs q san ocupat anteriorment en les diferents empreses. Dades complementaries: tot allo q pugui ser dinteres per a lempresa o institució a la qual senvia el currículum (idiomes, carnet conduir, coneixements informatics,..) Data i signatura: a lhora de redactar el currículum cal tenir cura dels aspectes formals. A destar escrit amb ordinador i impres en un full de din a4 en una sola cara.Discurs directe: reprodueix literalment les paraules pronunciades per l'emissor, an estat pronunciades per algú.Discurs indirecte: explica de manera fidel allo que ha dit l'emissor. Desapareixen els dos punts i les cometes i es fa servir la conjunció que, que introdueix les paraules de l'emissor. Discurs indirecte lliure: es fa servir molt en textos literaris moderns.Reprodueix les paraules de l'emissor, però sense cap verb introductori i sense la conjunció que. So i fonema: commutació: si intentem commutar, canviar, els sons d'un mot podrem establir quins tenen valor distintiu i quins no.-poma/pota: la m i la t poden ocupar un mateix lloc; en aquest cas es diu que hi ha una relació d'oposiciió. -en canci la relació entre la p i la o és diferent ja que no poden ocupar el mateix lloc, no es poden commutar en aquest cas, diem que hi ha una relació de contrast. Fonemes: son unitats mínimes, sense significat, que es poden delimitar en la cadena parlada i tenen un valor distintiu. La fonologia es la ciencia q estudia la funció dels sons es a dir els fonemes; estableix qins son els fonemes duna determinada llengua els sons distintius q serveixen coma trets basics per diferenciar unes parales de les altres(/o/,/n/..)

Entradas relacionadas: