Paraules atonas

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,13 KB

 

Ovide Decroly (1871 - 1932). Metge, psicòleg i pedagog. Va treballar especialment amb la infància amb dèficits cognitius al seu institut d’ensenyament especial per a nens endarrerits (École de l’Ermitage)

!Decroly basa l’aprenentatge de la llengua escrita en el principi de globalització́: l’activitat sobre la llengua escrita és un més dels exercicis dels seus coneguts “centres d'interés

!La base del mètode és:
Les percepcions visuals són més intenses que les

auditives

La percepció́ d’una frase escrita es recorda millor quan té un significa personal

Seqüència didàctica (1):

!Es treballa a partir de frases que resulten familiars vivenciades als nens perquè:

 • Són produí̈des pels nens

 • Exposen un aspecte de l’observació́ formulada en el treball

  de centres d'interés

  1.Se centra dels nens sobre la frase, que es memoritza:

 • El mestre la copia en la pissarra i és llegida per tots

 • Es reprodueix en tires de paper i es col!loca en un lloc preferent de la classe perquè puga ser memoritzada

 • Els nens la copien i, acompanyada d’un dibuix, passa a formar part del llibre de lectura

  Seqüència didàctica (i 2):

  2.Anàlisi dels elements que forment part del text (paraules, síl!labes, lletres) i reutilització́ per a formar nous textos

  • Les frases estudiades es guarden per a utilitzar-les més endavant com a material per a construir noves frases

  • Es busquen en els textos treballats les paraules conegudes, que s’utilitzen per a produir nous textos

  • Es passa al reconeixement en els textos d’aquelles síl!labes que es repeteixen

  • A partir d'aquest treball de recerca, el xiquet arriba a reconéixer els sons i les seues combinacions i relacions amb les lletres

  • S’utilitzen les paraules, síl!labes i lletres coneguts per a construir nous textos

Entradas relacionadas: