Paraules amb ç

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,78 KB

 
darrere d'una vocal tonica s'escriuen les lletres p t c encara que hi hagi paraules de la amteixa família que s'escrigin de manera diferent.EX:llop, humit
Darrere d'una vocal atona s'escriu la mateixa lletra que apregi en el femení o en una paraula derivada.EX: arab, pal·lid
Darrere d'una consonant s'escriu la amteixa lletra que aparegui en el femení o en  una paraula derivada.EX: superb, covard.
Quan hem d'escriure p/b, t/d,c/g a final de sil·laba ( no de parula) ens he de fixar en el context on apareixen.
VERSOS(frases):
hexasil·lab: vers de sis sil·labes       Heptasil·lab: vers de set sil·labes         Octosil·lab: vers de vuit sil·labes      Alexandrí: vers de dotze sil·labes.
ESTROFES:
apariat: combinació de dos versos que rimen       tercet: combinació de tres versos amb rima o sense     Quartet: combinació de quatre versos amb una o dues rimes       quintet: combinació de cinc versos amb dues rimes         octava: combunacio de vuit versos amb dues tres o quatre rimes.
Una paraula es polisemica si te dos o mes significats, tenen dues o mes accepcions en el diccionari.EX: terròs
Una paraula es homonima a una altra si presenta la amteixa forma que aquesta altra, tenen articles diferenciats.EX:sol
Una locució es un grup de paraules que te un valor d'una sola.EX: de mica en mica, blau cel.
Una frase feta es una expressió verbal fixada per la tradició, el seu significat es figurat.EX: ploure a bots i barrals, fer l'orni.
Els pronoms son paraules variables que no tenen un significat permanent, el tenen ocasional.La seva funció basica es referir-se a un element que ja es conegut pel context lingüístic o be per la situació comunicativa i representarlo.
tipos de pronoms: forts: jo,tu,ell,nosaltres,vosaltres,ells,voste,vostes.
febles: em,et,es,ens,us,el,la,li,els,les,en,ho,hi.....
demostratius: aixo,allo,aquí,alla.
indefinits: algú,tot,tothom,ningú,res,cadascú.
interrogatius: qu,què,com,on,quan,quant.
essa sonora: entre vocals = S.  En els compostos de fons,dins, i trans= S.   A principi de paraula i darrere consonant, es posa= Z.      Hi ha algunes paraules cultes que presenten una Z entre vocals.
Essa sorda: a principi de paraula= S o C   Entre vocals= SS o C o Ç
A final de paraula

Entradas relacionadas: