Paraules compostes

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,62 KB

 

3.1. LA CREACIÓ DE LÈXIC: LA COMPOSICIÓ: Mentre que en les paraules derivades hi ha un radical al qual s'afegeix un afix (paper/era), en les paraules compostes hi ha dos radicals (terra/trèmol). L'anomenada composició pròpia és la formada per dues paraules independents. Hi distingim els compostos nominals (paraigua, gira-sol), els verbals (corprendre, malparlar), i els adjectivals (clarivident, benvingut). Alguns autors també consideren paraules compostes les formades amb els prefixos tònics: ante- (antediluvià), extra- (extraradi)... És l'anomenada composició impròpia. 

3.2. L'ABREVIACIÓ: Les abreviatures abreugen les paraules o els sintagmes, reduïts a dues o tres lletres la primera de les quals és la inicial:( cap. "capítol", etc. "etcètera", Sra. "senyora"...). La proliferació de sintagmes nominals que designen institucions públiques i privades, ha generat les paraules conegudes com a sigles, que abreugen, l'expressió fent-ne servi només les lletres inicials (ONU,DNI, ONG...).Les sigles s'escriuen amb lletres majúscules, sense espais intermedis i sense punts. Encara que la majoria de sigles només contenen lletres, n'hi ha exemples que inclouen números (C9, TV3, TV1) i fins i tot, signes de puntuació o altres símbols (C&A). Un tipus de sigla és la que pronunciem com una paraul comuna perquè les inicials formen síl·labes (PIB: producte interior brut,etc). Altres sigles, però, no formen síl·labes (NBA, ONG...) i les lletregem en pronunciar-les. Cal tindre en compte que el gènere de les sigles és el del sintagma abreujat: la FIFA (federació), el DNI(document), la UNED (universitat). L'acrònim és una varietat de la sigla, que agafa la primera síl·laba de les paraules abreujades. Altrament, algunes sigles han esdevingut paraules comunes, per la qual cosa s'escriuen amb minúscula: radar, sida, ovni...

Entradas relacionadas: