Paraules contraries

Enviado por Fatou y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,62 KB

 

figures de dicció:al·literació:repetició d'un so o més dins un vers o bé dins una sequència breu.el efecte pot ser ufònic o cacofònic.Onomatopeia:imitació mitja´çant la fonètica, d'un so o soroll natural.Paranomàsia:utilització, en un vers o en una sequència breu, de dues paraules de forma idèntica o molt semplant, però significants.figures de construcció:anàfora:Repetició d'una o diverses paraules a l¡inici d'un seguit de versos o frases.asíndeton:supressió intencionada de les conjuncions que uneixen paraules o frases,generalment coordinades.encavallament:trencament de la unitat d'una oració per la pausa llarga a final de vers: l'oracio ha de continuar al vers seguent.enumeració:acumulaciod'una sèrie d'aspectes referits a una mateixa cosa.s'anomena gradacio kn apareixn ordnts de + a - o al reves.hipèrbaton:alteracio de l'ordre gramatical habitual dels elements de l'oració.paral·lelisme:repetició d'una o + estrofes en 2 o +sequències breus.polisíndeton:repetició d'una conjuncio coordinant davant els membres d'una enumeració. és el fenomen contrari a l'asíndeton.quiasme:rep. d'una mateixa estructura però amb un encreuament dels elements suntàctics.té una disposició en creu(abba).de pensament:antítesi:relació d'oposicio dins la mateixa frase, de 2 mots o dues expr. de sentit contrari.apòstrofe:invocacio dun ser real o imaginari(una pers.,cosa inanimada,el lector).epítet:adjectiu que remarca una kualitat que és pròpia del substantiu que acompanya.exclamacio:forma emfàtica d'expressar diversos sentiments.Va acompanyada de signes dexclamacio i sovint d'interjeccions.hipèrbole:deformació de la realitat x mitja de l'exageracio.interrogacio:presentacio duna afirmacio o dina negacio en forma de pregunta.retorca:kuan es formula una pregunta que es deixa sense resposta perquè la porta implícita.ironia:expressio duna intencio amb unes paraules o unas pensaments de significacio diferent o contraria. es considera sarcasme kuan s'esdevé agressiva.paradoxa:unió de 2 idees aparentment oposades, pero que en el fons expressen quelcom veritable.perífrasi literària:substitució d'una paraula x mitja dunes altres que expressen el mateix contingut.personificació:...de deslpaçament o trops:al·legoria:descripció o narració que expressa simultàniament un sentit directe i un altre de figurat, de manera que els 2 corresponguin i que facin referència a la mateixa cosa.paràbola:quan manifesta una finalitat didàctica.comparació:relació de

Entradas relacionadas: