Paraules derivades en catala

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,34 KB

 
Ausias march: neix a la població valenciana de Gandia a l'any 1937.A les festes cortesanes coneix la poesia i la musica trobadoresca, va crear una de les obres poetikes mes importants de la literatura europea del Segle XV k el converteix en el crador de la lírica catalana medieval.
Jacint verdague: te un paper decisiu en la historia de la llengua i la literatura catalana: es ek creador de la literatura catalana moderna.Poemes seus: atlantida i Canigó.
Paraules derivades: son akelles k s'han format a partir de l'arrel d'una paraula primitiva i un o mes morfemes derivatius.
L'entrevista: es un genere periodístic k consisteix en una conversa o un dialeg axtens entre dues persones: un entrevistador i un entrevistat.Estructura: 1-presentació 2-dialeg 3-comentari final.
Debat: es un genere periodístic en k unes quantes persones exposen en public opinions diverses sobre una qüestió determinada, normalment un fet o esdeveniment d'actualitat.
Enquesta: es un conjunt de preguntes preparades amb l'objectiu de coneixer l'opinió, el comportament, el grau de coneixement.
Els pronoms febles: son paraules de significat variable de significat variable k serveixen per evitar la repetició d'un nom o d'un sintagma k ja ha aparegut en una oració anterior
CD --} la seva avia, un roser...El,la,els,les...
CI --} a l'andreu, a les teves amigues, als nens...
Angel guimera: la seva obra drmatica va renovar el teatre catala.
Joan puig: introdueix les noves tendencies del teatre europeude finals de XIX.

Entradas relacionadas: