Paraules amb dièresi

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,47 KB

 
Article d'opinió: articles q en lloc dinformar de lactualitat analitzen i la valoren.Generes dopinio:l'editorial, el dibuix, lacudit, la columna ...Col·laboració:l'autor q firma col·labora am el seu nom a donar prestigi al mitja de comunicació.Columna: és una variant de larticle dopinio te un lloc fix en el mitja de comunicació i es pot publicar.Donar opinió presenta lestructura q li es propia: introducció, desenvolupament i conclusió. Pronoms personals àtons: van sempre davant o darrere el verb, am el qual formen una unitat de pronunciació, darrera quan esta en imperatiu, infinitiu o gerundi.En altres casos van davant.Substitució del CD:(definit)precedit d'article, demostratiu o possessiu(el,la,els,les).(no definit)contrari q lo anterior n precedit...(en).(neutre)això, allò o una oració (ho).Substitució del CI:(li, els)Substitució de l'atribut:(definit)=cd definit.(n definit)adjectiu,S prep, SN(ho).(emfàtic).Substitució CRV i CC:Introduït per la preposició de(en),No introduït per la preposició de(hi).Substitució del complement predicatiu:verbs fer-se i dir-se(en).Altres verbs(hi).Segons la posició q ocupin respecte el verb:Reforçada: davant del verb q comença en consonant (em mira).Elidida:davant del verb q comença am vocal o h: m'ha mirat.Plena: darrere del verb q acaba amb consonant o diftong(va mirar-me,mireu-me)Reduïda:darrere del verb q acaba am vocal(mira'm)

Dièresi: es posa damunt la i i la u per indicar q es trenca un diftong decreixent o q sonen aqestes vocals en el cas dun diftong creixent.Dièresi diftongs: creixents formants per gu i qu+ e o i porten dieresi per indicar q la u es prononcia.Dièresi hiats: la i i la u porten dieresi per indicar q no formen diftong am la vocal contigua, sinó q son el nucli de la sil·laba./En el cas de vocals atones, acostumen a portar dièresi:-les paraules derivades q tinguin i o u toniques.-derivats acabats en -tat -al,-itzar.No porten dièresi:-terminacions d'infinitiu, gerundi futur condicional dels verbs acabants en vocal+ir.-les vocals q son el nuvli de la silaba pero q segons les normes daccentuacio han de portar accent gràfic.Els sufixos:-isme i -ista.-Els mots compostos formats pels prefixos:anti-,ço-,contra-,re-,semi-.../les terminacions llatines -us,-um.
Trobadors
:escribien les cançons/Juglars:cantaben les cançons.Amor platònic (Plató segleV a.C) al mes classic dels amors, amor ideal o idealitzat q va ser predominant fins al poeta Ausias Març (Segle XV) a ledat mitjana lamor era entes a dos bandes 1 sentiment q abocava a la castedat (abstinencia de relacions sexuals (honestedat))i daltre com una malaltia pel desig sexual q conduia al pecat.Amor cortès: aplicar a la relació amorosa les mateixes normes q regien la relació de fidelitat i sotmetiment entre el senyor feudal i els seus servents o esclaus.La dama q centrava lesclavatge damor per part del trobador era la midons.

Entradas relacionadas: