Paraules amb dièresi

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,92 KB

 

Un text argumentatiu és aquell on predomina l'argumentació i que exposa l'opinió de l'autor sobre un assumpte. La modalització dóna un caràcter especial al text a fi de fer-nos participar en la visió que té l´autor de les coses i convencernos-en "Elements lèxics valoratius, Recursos gráfics , Recursos argumentatius com la comparació , Recerca de la complicitat amb el lector per mitjà de la ironia , Ús de verbs que indiquen opinió.

Agudes "acabades en vocal, as, es ,is ,os ,us ,en ,in"

Planes "No acabades en vocal as, es, is ,os ,us ,en , in"

Esdüixoles "Sempre"

La dièresi......    Per indicar que la u sona en els grups güe, güi ,qüe, qüi

exemple: qüestió, llengües, pingüí, terraqüi

Per indicar que les vocals i i u no formen diftong amb la vocal anterior, és a dir, no es pronuncien dins la mateixa síl.Laba.

exemple ra-ïm, ve-ï-na, Ra-ül.

Entradas relacionadas: