Paraules homófones

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,86 KB

 

La sinonímia es produeix quan 2 o + paraules tenen un significat igual o semblant.L'antonímia es produeix cuant el significat d'una paraula es contrari al d'un altra. Dos lexemes son complementaries si la negació d'un suposa l'afirmació de l'altre(mascle/femella,dia/nit).Els lexemes recíprocs son els que simpliquen mútuament(mare/fill,baixar/pujar).

La polisèmia es produeix quan una paraula adquireix més d'un significat(banc,taula) Monosémia quan una paraula només correspon un significat i d'homonímia quan dues paraules coincideixen en la forma pero no en el significat.

D'acord am la política lingüística d'un país les llengües poden ser oficials(usades sense restriccions)cooficials(oficials amb una o altres) o minoritzades(marginades pel public),La sociolingüística estudia les actituds dels parlants en situacions de contacte de llengües.En les situacions d contacte de llengües,les polítiques lingüístiques que pretenen recuperar l'us social d'una llengua minoritzada han de plantejar-se els dos aspectes básics d'aquest proces de recuperació:la normalització,es a dir, que la llengua torne a tindre un us normal en tots els ambits, i k la llengua cmpte amb un estandar literari unificat(normativització)que es una característica de les llesngues<normals>

Entradas relacionadas: