Paraules homófones

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,82 KB

 
tema 3
L'humanisme:
Son pensament del ésser humà que desde el Segle XIV al XV van produïr canvis en els costums i
en el món en general.Això entrarà en l'art i la literatura del moment.Els pensament que n'hi havien a la Edat Mitjana deixa pas a altres pensament més raonables. En aquesta època tambè surten autors clàssics com a models estètics a seguir.El primer humanista va ser Bernat Metge que va néixer a BCN 1340 i 1346 va posar idees humanistes a Catalunya. El van culpar per la mort del rei llavors al cap d'uns mesos el van alliberar va tornar a la Cancelleria fins que va morir el rei Martí i l'Humà que va ser l'any 1410. Llavors el va morir l'any 1413 a BCN.Va escriure una obra anomenada Lo Somni que volia fer veure la seva innociència i tornar a treballar en la concelleria .
C.Lingüistic,normalització i nomativització:
-Substitució lingüistica: es substitueix una lleguna per una altra no es fa servir tant va desapareixent.
-Normalització lingüistica:llegngua que s'utilitza a tots els àmbits sobretot al social
Llavor surt la normavativització lingüisticason les normes que es fan servir per dominar la llengua a Catalunya esl que s'encarreguen d'aixo es L'institut d'estudis catalans que va ser crear l'any 1907.
Les abreviacionses la representació de representació abreujades de mots.Els monosilabs que són només de una sil·laba no s'abreujen com "març" Ex:mot:avinguda:av. / SN:organització de les Nacions unides :ONU / Sprep:per exemple:p.E./Abreviatura:es quan es representa una paraula amb algunes de les seves lletres n'hi ha de suspensió: es la part final del mot ex:capítol->cap. O també afèresi que s'agafa la part inicial del mot ex: Francecs->Cesc o també una contracció que son alunges lltres del mig de la paraula ex:Senyor->Sr.
SIGLA: es la primera lletra de les paraules que abreugem. ACRÒNIM:abreviació formada per lletres que formen un mot pronunciable.SÍMBOL:signe que represneta una paraula un sintagma o un valor que s'utilitzen en mapes, enumeracions ex: HORA->h.
TEMA 4
POLISÈMIA:es que tenen una sola entrada al diccionari però tenen diferents significats osigui més d'ún.
MONOSÈMIA:es quan només n'hi un sol significat que aquesta paraula.
HOMONÍMIA:es que té entrades diferents al diccionari. HOMONIMS TOTALS: que s'escriuen i pronuncien igual. HOMÒ FONS:sonene igual però s'escriuen diferent. HOMÒGRAFS: s'escriuen igual però sonen diferent.
LA PESIA AL Segle XVdurant aquest segle va aveure una crisi política,social i econòmica .Llavors va provocar una guerra que va durar 10 anys.Pero en aquest segle es on van sortir els millors escriptors i obres escrites.Sant Jordi:va néixer a finals del Segle XIV i va morir el 1424 mes o menys als 30 anys va participar en campanyes militars en una d'elles va ser empresonat pero el van lliberar en poc temps.Les seves obres tractaven sobre la sinceritat que semblava que això ho havia viscut ell mateix.AUSIÀS MARCH:va nèixer a Gandia el 1397 i va morir a València el 1459.Va participar en campanyes militars. El 1425 es va retirar de la vida militar i va començar a escriure poesies i es va convertir en un del poetes mes importants d'Europa. La seva obra està formada per 128 poemes que és classifiquen en 5 grups:cants d'amor,cants de mort.Cants morals,cant espiritual,poesies de circumstàncies.
REGISTRES LINGÜISTICS:està classificats en Formals: que són estàndard,culte,literati o per la ciència.S'utilitza mès la normativa i llavors poden incloure cultiesmes,manlleus etc.Informals:que es més vulgar,col·loquial o familiar osigui que no utilitzen cap normativa.ESTANDArd:es que s'utilitzen diferents paraules o expresions en un mateix territori.

Entradas relacionadas: