Paraules invariables

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 726 bytes

 
les conjuncions son lligams gramaticals que uneixen i relaciona els diversos elements de l'oracio.
coordinacio son paraules invariables que serveixen per enllaçar dues paraules,dos sintagmes o dues oracions que tenen la mateixa categoria.
subordinacio  son paraules invariables que serveixen per enllaçar o relacionar una oracio principal amb una oracio subordinada,que depen de l´altra.
locucio es un conjunt fix de paraules que tenen el valor dúna categoria gramatical.
frase fetaes una locucio verbal que sovint ha adquirit un sentit figurat o metaforic.

Entradas relacionadas: