Paraules planes acabades en diftong

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,52 KB

 
Les faules i la literatura didactica:La faula te una finalitat didactica, es tracta d'una narració en prosa o en vers protagonitzat per animals que simbolitzen vicis o virtuts, sol incloure una moralitat. Jean de la fontaine, poeta i narrador francés és l'autor de faules mes prolífic.Sil·labes: Una sil·laba es cadascun dels cops de veu que fem quan pronunciem una paraula.Diftong:Es la pronunciació de dues paraules en una sola sil·laba.Diftongs creixents: ia,ie,ió,iu,ua,ue,uo,ui.Diftongsdecreixents:ai,ei,ii,oi,ui,au,eu,ou,iu,uu.Hiat:Dues vocals l'una al costat de l'altra però es pronuncien en sil·labes diferents.Ramón Llull:Al s.XIII el catala es va consolidar com a llengua de cultura gracies a la figura de Ramón llull.Va escriure un total de 250 llibres i va escriure sobre tota mena de temes i en diverses llengües.Llull va ser el primer autor que va utilitzar el catala per escriure sobre temes filosofics i científics.Per tots aquests motius sel considera el creador de la prosa literaria en llengua catalana.Dos obres seves:Llibre de les meravelles,blanquerna.

Entradas relacionadas: