Paraules polisemicas

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,21 KB

 
La caracterització d'un personatge consisteix a destar-ne les característiques mes significatives, físiques i/o psísiques. La manera de ser d'un personatge es pot deduir de la manera que te d'actuar i de les seues paraules. La novel.La es una narració extensa, escrita en prosa, de fets imaginaris, crada per un autor individual. La novel.La aparegué a Grècia i Roma entre els segles II i III i es consolida a la fi de l'Edat Mitjana amb la novel.La cavalleresca. Les novel.Les cavalleresques començaren a contar histories de ficció com si foren verídiques, en les quals els elements fantàstics eren, cada vegada, menys freqüents. Les característiques que presenten son: els protagonistes son herois valents i forts, pero amb característiques humanes. Largument es comlpex: el protagonistes s'han d'enfrontar a molts perills i proves. També s'hi inclouen histories de personatges secundaris. Lespai i el temps hi estan defirnits, Generalment es corresponen a llocs reials i a epoques hitoriques conegudes o contemporanies de lautor/fantastica/juvenil/historica/aventures/pscologica/social/policíaca. El substantiu pot anar acompanyat dun determinant i de complements de nom: un adj, un sintagma nominala amb prep o un altre sus. Els mots sinonims presenten una forma distinta, pero un significat igual o semblant./distribució dialectal/una es mes formal que laltra/susen indistintament. Els antonims expressen significats contraris o oposats./usant paraules diferents/Psah-hi un prefix qeu indique el contrari

Entradas relacionadas: