Paraules préstecs

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,7 KB

 
Els barbarismes son paraules d´una altra llengua que son usades en lloc de les paraules que l´idioma que els acull ja te per a designar els mateixos conceptes.
Jaume Roig (València, 1402-1478) fou un metge que va escriure l´espill o llibre de les dones. Es una obra de caracter misogin, on l´autor tracta de demostrar que totes les dones son malvades, tret de la Mare de Déu i de la seua esposa. Aquesta novel·la esta escrita en series de dos versos tetrasil·labs, que rimen la quarta amb la huitena sil·laba.
Les figures retoriques-> Una figura retorica es un recurs literari que utilitzen, sobretot, els poetes per a exposar les seues idees i sentiments de manera original i crear bellesa.
Els préstecs lingüístics-> Els préstecs son mots que s´incorporen a una llengua procedents d´una altra. La major part del nostre vocabulari prove del llati, la llengua que parlaven els romans el segle v aC, la llengua rebé les aportacions dels visigotsi, sobretot, dels arabs.

Entradas relacionadas: