Paraules amb z

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,96 KB

 

Fal·lera: Inclinació envers alguna persona o cosa que porta a pensar-hi tothora, a desitjar-la contínuament, a no saber estar-se de freqüentar-la... Estol:  Grup de persones o animals. Panot: Lloseta feta amb morter de ciment i sorra destinada a fer paviments resistents, especialment els situats a la intempèrie. No trobar aigua al mar: No trobar una cosa que és molt fàcil de trobar. 


Les preposicions són paraules invariables que posen en relació mots i sintagmes. Preps atones: a, amb, en, per, per a. Tòniques: Contra, entre, envers, malgrat, segons, sense, sobre, sota. Compostes: Cap a, com a, des de, fins a. Locucions prep.: A part de, arran de, depenent de, per mitjà de, etc. 

Les conjuncions són paraules invariables que posen en relació estructures oracionals i, en algun cas, mots i sintagmes. Sumen significats: i, ni. Expressen alternativa: O, o bé. Contraposen Sign. Però, sinó, sinó que. Sense una noció concreta: que. Lloc: on. Temps: quan, abans que, mentre, després que. Manera: com, com si, segons que. Causa: perquè, ja que, com que. Conseqüència: de manera que, tan... Que, tant.. Que. Condició: si, tret que, posat que, a condició que. Finalitat: perquè, per tal que, a fi que. Concessió: encara que, per més que. Comparació: com, més... Que, menys... Que.

Entradas relacionadas: