Paraules amb z

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,51 KB

 

Antonímia: Relació semàntica que s'estableix entre dues paraules que presenten una oposició de sentit, és a dir, que signifiquen el contrari.

Argumentació: Text que té com a intenció fer acceptar una idea determinada al receptor mitjançant el raonament.

Conjunció: Categoria lèxica qu inclou les paraules invariables que posen en relació estructures oracionals i, en algun cas, mots o sintagmes.

Èpica: Gènere poètic que tracya les gestes d'un heroi o exalta tot un poble i en canta les excel·lències.

Lírica: Gènere poètic en que l'autor expressa de manera eviden els seus sentiments i pensaments.

Locució conjuntiva: Sèrie de paraules, generalment dues o tres, equivalents o uns conjunció.

Locució prepositiva: Sèrie de paraules, generalment dues o tres, equivalents a una preposició.

Preposició:  Categoria lèxica que inclou les paraules invariables que posen en relació mots i sintagmes.

Antonímia: És la relació semàntica que s'estableix entre dues paraules que presenten una oposició de sentit.

Exemple:

Un menjar fred-un menjar calent

Un discurs fred- un discurs apassionat

Entradas relacionadas: