Parteno 1

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,71 KB

 
La planta rectangular és la d'un temple octàstil i perípter; disposa de vuit columnes frontals i disset laterals i mesura 67,50 x 30,95 m. Als costats estrets i passada aquesta primera línia de columnes trobem dos pòrtics hexàstils (6 columnes), és per això que és també un temple amfipròstil.
Les columnes són d’estil doric, amb capitells pot ornamentats i en contacte directe amb l’estilòbat (al que s’accedia mitjançant dos graons). Els tambors del fust són estriats i estan entre ells amb cues d´ oreneta (mena d'encaix múltiple, constituït per un conjunt d’elements de forma trapezial complementària, apte per a unir peces en sentit longitudinal o transversal).
Pel que fa a l'entaulament, està format per l'arquitrau que recolza directament sobre les columnes, llis i sense cap ornament; el fris, dividit en tríglifs
 i mètopes i la cornisa, que sobresurt.
Ambdós frontons juntament amb els frisos (exteriors i interiors) estaven decorats amb baix relleus de Fídies, dels quals tenim coneixement gràcies als poc que s’han conservat i als dibuixos i referències en textos.


El fris és també una de les particularitats d’aquest temple. Els blocs de marbre es van tractar de manera especial tenint en compte la seva ubicació; situats a gran altura i en un lloc no gaire lluminós, no es van fer plans i rectangulars, sinó lleugerament inclinats cap a fora per la cara anterior, perquè arribés la llum de baix al relleu. La profunditat del relleu també es va adaptar; la part superior de la llosa es va fer més sortida que la inferior perquè els espectadors poguessin veure més bé el tema.
La composició del fris és unitària, tot i que no resulta uniforme, ja que la gran varietat de figures en actituds molt diverses, serenes, exaltades o solemnes, no trenca la unitat temàtica i estilística del conjunt.
El fris ofereix un gran ventall d'efectes plàstics i pictòrics, com la varietat de plans, encara que siguin poc profunds, d'uns cinc centímetres a la part més sobresortint del relleu.

PARTENO 1 !!!!!!!!!!!

Entradas relacionadas: