Partició de paraules

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,05 KB

 
La rondalla: És el resultat de la transmissió oral d'una narració breu durant segles., de caràcter popular i dstinada especialment a l'entretaniment dels infants. Característiques, Personatges que són éssers màgics o amb algun poder. El personatge a de aconsegir una missió i hi ha un antagonista que ho intenta impedir. L'espai i el temps semrpe són imprecisos i llunyans. L'estructura acustuma a ser la mateixa sempre, el protagonista te una missió viatge per complirla, es troba mols entrbancs, i el final aconsegeis l¡objectiu. L'autor es descunegut. El llenguatge es molt simple. La llegenda: històries ques emblen reals, pero contenen alguns elemnt imaginaris. Característiques, el tema, basa en un fet real, un personatge, un indret conegut, per amb elemnt imaginaris. Personatges, persontge d'estacat perque porta el pes de l'acció in antagonista. L'ambientació, moltes sse situen en l'Edat Mitjana. L'autor, tambè es anònim. L'estrucutra, es la mateixa que tots els textos narratius.
L'apostrof, la contracció i el guinet: L'article masculí i la preposició DE s'apostrofen savant d'un mot somençat en vocal o H. L'article femení s'apostrofa davant d'un mot camençat en vocal o H si són i, u, hi, hu àtones. Contacció, a+el.Per al. A+els.Dels. Guionet, partició de paraula, escritura dels números, quan el primer mot duu accent gràfic, pèl-ras, uníó de dos mots, pronoms febles.., parlar-ho

Entradas relacionadas: