Partícules interrogatives

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,34 KB

 

Declarativa(Asseverativa o anunciativa):L'emisor dóna unformació al receptor. Prosodia:corba melodica descendent i es presenta en indicatiu.

Interrogatives(expressives):l'emisor demana informació:-Interrogatives totals:pregunten pel contingut de tot l'enunciat i esperen un si o un no com a possible resposta.Interrogatives confirmatories:l'emisor dona com a probable una possible resposta.Interrogatives parcials:van encapçalades per un mot interrogatiu i precidit d'una preposició.Interrogatives retoriques(parcials totals):no pretenen obtenir cap informació.Interrogatives eco(reiteratives):es refereoxen a una informació que s'acava de donar

Imperatives:expressen ordresPoden ser:Exclamatives:resalta algun aspecte expressiu o subjectiu.Negativa:resalta algun aspecte negatiu

Cartes:Oficial/administrativa:a persones,entitats o institucions.Familiar/amistat:menys formal.Presentació/sol·licitud de feina:presentaci´del candidat/a a un lloc de treball.Carta oberta:es publicada als diaris

Entradas relacionadas: