Passat perifràstic del verb Parlar

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,83 KB

 
Català nord-occidental Fonètica Es-, en- a principi de mot passa a as-, an-. Morfologia 1ª pers. Del sing. Indicatiu canto, dormo. Articles lo i los davant substantius masculins Lèxic Aixeta à canella Poma à maçana … Altres Parlat a loest i al sud de Catalunya, franja dAragó i Andorra. Valencíà Fonètica Pronunciació de la r, -nt, -lt, -ng a fi de mot. Morfologia Jo cante, dorm, etc.Desinència. -ara,-era,-ira i altres peculiaritats açò, ací... Sintaxi Lhi portaré à lil portaré ( canvi dordre del CI amb el CD). Lèxic Aigua à àuia, tardaàvesprada Mots específics i expressions Altres Lapitxatà comarques centrals (txermà). Rossellonès Fonètica Canvi do per u (cançóàcançú) Morfologia Pronuncia de la r com al francès. No distinció e o oberta i tancad en posició tònica.Jo canti, dormi, etc. Sintaxi Negació amb pas en comptes del no (ho faré pas). Lèxic Molt influenciat pel francès. Cotxeàvotura Central Fonètica Cellaàceia Ullalàuial Pronunciació e oberta de vocals tòniques q en altres dialectes són tancades(ceba) Morfologia Dormoàdormu Cantoàcantu Lèxic Escombraàgranera Mandraàperesa Joguina - joguet Altres Dialecte més influent en la configuració del català estàndard  Balear Fonètica La vocal tònica la pronuncien com a vocal neutre. Morfologia Desinència 0 Jo cant, dorm.Nosaltres cantam, vosaltres cantau Es, so, sa, es, ses en comptes article general, manteniment de larticle personal diferenciat(en,na) Lèxic Noiàal·lot Gosà ca Buscaràcercar Alguerès Fonètica Canvi de la r, l, dVidaàvira Morfologia Jo cant, dorm…Desinència 0 Lèxic Arcaismes: Llargàllong Sard(Sardenya): Punysàbulxos Altres També es veu molt influenciat per litalià.   VERBS Indicatiu Pret perfet: havia..., imperfet: era passat simple: fui Passat anterior: haguí...passat perifrastic: vaig ésser passat anterior perifrastic: vaig haver... futur: seré futur perfet: hauré... perfet: he... condicional: seria cond compost: hauria... Subjuntiu present: estigui perfet: hagi... imperfet: fos, estigués plusquamperfet hagués...

Entradas relacionadas: