Passat perifràstic

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,08 KB

Estil directe:el narrador reprodueix exactament les paraules dels personatges, s'utilizten signes de punctuacio
Estil indirecte: el narrador expresa el que diuen els personatges, no apqareixen signes de puntuació i s'utilitza l'oració subordinada intriudida per la conjunció QUE.
Parts d'un text:Introducció,desenvolupament,conclusió
paraules amb dieresi:
espontani:espontaneïtat
geni:geniüt
déu:deïtat
fluid:flüidesa
Temps que predominen en una narració( temps perfectius):
Perfet
plusquamperfet
passat simple i passat anterior
passat perifrastic i passat anterior perifrastic
futur perfet
condicional perfet

Entradas relacionadas: