Passat simple del verb ballar

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,24 KB

 
El conte respon per regla general a l'estructura narrativa basica: introducció nus i desenllaç, el un conte te une idees estan condansades i té com a objectiu la síntesi expressiva.
punt de vista: protagonista: 1a pers. Sing. Relata la seva propia historia. Testimoni: 1a pers. Sing. Explica historia. Omniscient: 3a pers. I explica la historia relant les accions des de el exterior.
Observador: 3a pers. I es limita a relatar com si actues de mirall a l'acció. Dialag: Quan el narrador explica el conte esta exposant les accions que es desenvolupen a partir de la seva versió personal. Utiliza el recurs de l'estil indirecte. Abreviacions: es la representació d'un mot per mitja d'alguna o algunes de les seves lletres i es pot formar: Suspensió: quan ometen la part final del mot, aferesi: quan ometem la part iinicial del mot, contracció: quan ometem algunes lletres a l'interior del mot. Un acronim: es el resultat d'escurçar denominacions de mes d'una paraula a partir de silabas completes que la componen. Un símbol es un signe q te caractar oficial i internacional i representa una paraula, un sintagma o un valor. ::: Punt final, accentuació, majúscules, minúscules, nombre , genere apostrof, categoria gramatical, espais, pronuncia, separació i obsservacions.
Humanisme: Es un corrent de pensament centrat en l'esser humà que comportora des de finals del Segle XIV i al llarg del Segle XV, en una serie de canvis en els costums, les insituciones i la manera de concebre el mon en general. Bernat metge: Va néixer a Barcelona entre els anys 1340 i el 1346, Fou qui introduí les idees humanístiques a Catalunya. L'any 1396 el rei va morir de manera sobtada i en circumstancies poc claress la qual cosa que va provocar l'empressonament de Bernat Metge. Alliberat uns quants mesos despues. Bernat metge va morir a Barcelona a l'any 1413. Obra: Arran en la presó i ja en llibertat va escriure lo somni la seva obra mes valorada pel to humanista. Lo somni consta de cuatre llibres: el 1 esta dedicat a mostrar el seus esceptisme sobre la immortalitat de l'anima, el 2 formula preguntes al rei sobre les causes de la seva sobtada mort, el 3 es una satira contre el genere femení, i el quart es un elogi de les dones.
Verbs: Regulars: son aquells q tenen el mateix lexema en totes les formes verbals i que es presenten les mateixes desinencies que la resta de verbs de la seva conjugació. Irregulars presenten variacions en el lexema o no es conjuguen igual que el verb model corresponen de cada conjugació. 1 cojugacio: infinitiu acabat en ar. 2 conj. Verbs infinitus acabat el re o er. 3 conjugació: verbs infinitus acabat en ir. Perifrasi verbal: son un grup de dues o mes formes verbals que expressen una sola idea. El 1 verb esta conjugat i l'altre, en infinitiu, gerundi o participi es el que aporta el significat. Tipus de verbs: Copulatius: Son estar i semblar: Predicatius: Transitus: admeten CD, Intransitius: No tenen subjecte, Reflexius: Recau l'acció sobre el subjecte. Pronominals: conjugues adjuntanli un pronom feble. Defectius: No conjugues en tots els temps. Present -o imperfet- ava- passat simple: í
passat anterior haguí condicional: aria. Perfet: he.. Plusquamparfet havia Passat perifrastic: Vaig.. Passat anterior perifrastic.: vaig haver.. Futur perfet: haure ConDicional perfet: hauria. SUBJUNTIU: Present: i Perfet: haguí. IMperfet: és Passat perifrastic: vagi Pluscuamperfet: Hagués Passat anterior perifrastic: Vagi haver

Entradas relacionadas: