Passat simple del verb ballar

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,07 KB

 
Faula:Narració en prosa o en vers protagontizada generalment per animals.Diftongs:Es la pronunciació de dues vocals en una sola síl·laba.D.Créixens: son els que seguixen aquest ordre:vocal dèbil(i o u) seguida del nucli.D.Decreixens son els que segueixen aquest ordre: nucli seguit de vocal d`bil (i o u).Hiat:Quan dues vocals es trobe l'una al costat de l'altra, però es pronuncien en síl·labes diferents.Substantius:Son els mots que designen persones, animals, objectes o conceptes i poden ser de gènere masculí o femení. Rondalles:Son narracions populars transmeses oralment. Indicatiu: Perfet he ballat Imperfet ballava Plusquamperfet havia ballat Passat (simple) Ballí Passat (perifrastic) vaig ballar Passat anterior haguí ballat Passat anterio perifrastic vaig haver ballat Futur perfet hauré ballat Condicional ballaria Condicional perfet hauria ballat. Subjuntiu: Present balli Perfet hagi ballat Imperfet ballés Plusquamperfet hagués ballat Passat (perifrastic) vaig ballar Passat anterior (perifr.) vaig haver ballatt

Entradas relacionadas: