La patria bonaventura carles aribau mètrica

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,97 KB

 

Bonaventura Carles Aribau va escriure aquest poema quan es trobava a Madrid, treballant per al banquer català Gaspar de Remisa (1),també a Madrid. Va voler oferir-li pel seu sant, la diada de Reis de 1832 i va voler que el tema girés entorn la pròpia llengua i l'enyorança de la pàtria, vista des de Madrid com a llunyana, com si fos des de l'"exili".

Artísticament el poema és Romàntic però objectivament és renaixentista

Llenguatge arcaitzant

El tema general del poema és l'enyor de la pàtria i de la llengua, com a representant de la pàtria. L'estructura del tema, pel que fa a cada octava, és la següent.

Les dues primeres octaves parlen de l'enyorament  de la terra.

Les tres següents octaves parlen de la llengua.

La darrera octava serveix per a fer l'homenatge al Patró.

Mètricament parlant, el poema té 6 octaves  de 8 versos alexandrins amb cesura 6+6 i amb els dos hemistiquis masculins . La rima és consonant, masculina i femenina. I l'estructura és ABBA ACCA- DEED DFFD - GHHG GIIG - JKKJ JLLJ - MBBM MNNM - OPPO OQQO, una estructura creuada, que manté la mateixa rima en les posicions 1a, 4a, 5a, i 8a de cada octava.

Aquest poema és un dels grans exponents de la manera de ser i pensar, de la ideologia, dels poetes de la Renaixença . La pàtria, la fe, la llengua, l'amor a la mare i als fills, resumeixen, el que tradicionalment ha representat la identitat catalana.

Entradas relacionadas: