La pàtria bonaventura

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,19 KB

 
llengua estandar:varietat lingüística k serveix de model de reeferencia pr a tots els parlants de la comunitat i es valida per a qualsevol situació comunicativa neologisme:paraula nova pr designar una acció un objecte o un concepte nou es crea amb els mecanismes de que disposa la llengua per produir mots nous
j: davant a o u en el grups jecc i ject noms dorigen foraster
g: davant de e i
ix:darere de vocal a e o u
x:darere de i després de consonant després del diftong au a començament de mot
renaixensa:moviment de recuperació de la llengua i la literatura catalana per situarles en un nivell de plena normalitat es produeix al Segle XIX en el context del romanticisme europeu va lligat a l'ascens de la clase burgesa que en obtenir el poder economic amb la industralitzacio aspira al poder polític amb la formulació de les idees nacionalistes i promoura la recuperació idiomatixca i cultural a Catalunya proposits:crear una literatura culta en català recuperar la literatura popular valorar la patria paisatge historia etc.. Fixar la llengua potenciar les institucions catalanes

Entradas relacionadas: