Pec ( centre acollida menors)

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,51 KB

 
DOC ORG. -PEC: és el doc bàsic reflecteix la Identitat del cntre i en defineix l’ideari i la finalit que estableix les Directrius i criteris fonam de la seva acció social i educ/-El PEC ha de ser elaborat segons la Normativa vigent i amb la particip de l’quip de professi/-El PEC s’ha d’avaluar i revisar per Adaptar-se a les ncessitats d ls prsons a les quals s’adreça/-Programació anual: recull els obj, Procediments i tècniques q ordenen les accions q el centre durà a trme durant Un any i la temporalit d’aqustes accions/-Memòria Anual: Doc en el qual es descriuen les actuacions que s’han realitzat en el Centre durant l’any. Aporta una visió glbal de les activ realitzades i dels Serveis del cntre. Està directam vinculada a la program.

Entradas relacionadas: