Pedrolo teatre temes

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,72 KB

 
Manuel de Pedrolo, una de les obres més extenses de la lit. Catalana. Multiplicitat de generes i temes literaris(per tal de denunciar el món real en què l'home viu alienat//projecte narratiu introduir a la lit. Cat. Innovacions de la narrat.del Segle XX//obra més ambiciós Temps obert,el prot. De la serie explora diferents existències a partir del bombardeig del seu barri(Guerra Civil)//13 obres teatrals tema llibertat, coincidents tècniques que formen el teatre de l'absurd. Va tractar altres temes com: l'autenticitat de l'home, la rebel·lió d'una parella jove contra el conformisme i loa llibertat des des d'un punt de vista mes polítici social. També textos sobre el coneixement del món//necessitat d'exposar una situació col·lectiva de repressió, el teatre per tal burlar la censura franquista busca eliminar qualsevol referència espacial. Le seues peces no tenen geogr. Ni històr., el personatges son símbols fets des d'un plantejament existencialista//el teatre de pedrolo va oincidir amb el teatre europeu de l'absurd, ell va dementir el paral·lelisme, dient que la seua obra masa racional en l'aspecte que les situacinons que enfronten el perntges tnen un lògica forta. I califique el seu teatre d'abstrace més que d'absurd//els temes com la mort, sentit de l'existència articulen seua obra dramàtica però tot donava voltes al voltant del problema central, la llibertat.

Entradas relacionadas: