Pelota

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,94 KB

 

JOSEP CARNER BÈLGICA Serveix per veure els aspectes noucentistes. Com que va estar viatjant per tot el mon, ell explica com seria la seva ciutat ideal, que estaria situada a Bèlgica. Hi podem trobar elements que fan referència a larbitrarisme, la naturalesa domesticada dintre de la ciutat, un exemple seria, quan menciona, el bell arbre japonès que es refereix al bon sai.  També fan referència, duna banda a la pau i harmonia, que fa referència al classicisme, i daltra a la cultura i sensibilitat artística. Per últim podem trobar versos que fan referències a necessitats cobertes, que no hi ha mancances. Pel que fa a lestructura, esta dividit en quatre estrofes de dotze,tretze,dotze i nou versos respectivament. Els versos acostumen a ser o bé alexandrins o bé decasíl·labs. Però nhi ha alguns doctosíl·labs (26,32 i lúltim) i un de tetrasíl·lab, el 40. Quant a la rima, es va alternant la creuada amb lencadenada. Hi ha també rimes apariades i una alternança constant de rimes masculines i femenines. Però la impressió de naturalitat es completa. Lestructura es correspon a una progressió temàtica: la primera estrofa es refereix al país i les altres a la ciutat, amb el matis que lultima es centra en el <<jo>>poètic.  CANÇONETA INCERTA El tema és la incertesa de la vida. Aquest poema te un sentit literal, el camí on no sabem on va a parar i no es sap com es, si dificultós o fàcil, i un sentit, figurat, que el camí es la vida i a vegades no saps que decidir, ni per on tirar, que et posa coses fàcils i difícils i no saps on pararà ni quan.  Tot i que Josep Carner feia poesia culta, imitava trets de la poesia popular: -La poesia popular tenia versos curts (dart menor) perquè te fàcil memorització, les repeticions afavorien a la musicalitat. -També te un paral·lelisme anafòric.  El neopopularisme, era el corrent que intentava trobar influencia de la poesia popular, sigui poeta culte o popular. El poema es octosíl·lab i tetrasíl·lab, la seva rima es encadenada i consonant. Hi ha una combinació de rima masculina ( als octosíl·labs) amb la rima femenina (tetrasíl·labs). Cada quatre versos hi trobem un canvi de rima.  J.V FOIX SOL I DE DOL Aquest poema es pot trobar en el llibre que es titula igual. El títol ja fa referència a una persona sola i trista.  El poeta es confronta amb el seu mon imaginari, amb el qual mostra una gran harmonia, el llenguatge a vegades es culte i arcaïtzant. Pel que fa a lestructura ens trobem amb un sonet clàssic, amb els dos quartets de rima encadenada i consonant (ABAB ABAB) i els tercets amb CDD CDD, els uns i els altres alternant les rimes femenines amb les masculines. En els quartets, es mostra a ell mateix en un mon imaginari a lentorn del qual sinterroga. Als tercets, es manifesta la total harmonia amb aquest mon imaginatiu.  ES QUAN DORMO QUE HI VEIG CLAR En aquest poema Foix proclama que els somnis li permeten comprendre el mon amb totes les seves normes. El poema te un to festiu o dalegria. Pel que fa a la mètrica, es heptasíl·lab, rima consonant encadenada fins a la meitat de la estrofa, desprès creuada. El poema es divideix en 3 estrofes de 10 versos, combina la rima femenina amb la masculina. Paral·lelisme i anàfora al principi de cada estrofa. Les estrofes queden marcades amb un vers que es repeteix. Aquestes repeticions i que els versos siguin dart menor, fan referència a la poesia popular. Referencies: Vers 13: referencia antiga i medieval. Vers 16: metafora de lacte sexual. Vers 18: referencia al feixisme. Vers 23 fins al 28: imatge femenina.

Entradas relacionadas: