El pendís mètrica

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,19 KB

 
Temes poètics:L'amor,la mort,la vida,el paisatge,la pàtria.Tòpics poètics:Sòn motius temàtics coneguts que cada autor reelabora de manera personal.Carpe diem(aprofita el moment)Anima a viure intensament el present.Locus amoenus(lloc plaent)Fa referencia a un paisatge on es situa l'escena.Ubi sunt:(on són)S'utilitza per lamentar les coses del passat perdudes.Tempus irreparabile fugit:(el temps passa)Es refereix al pas inexorable del temps.Homo viator:(l'home caminant)Expressa la idea de la vida com un camí.Anàlisi mètrica:La poesia(títol) de (autor) té_astrofes de _versos cada una.Són _. Els versos son d'art_.La rima es assonant/consonant.L'esquema de rima: _.Hi ha una elisió_(v)i una sinalefa_(v)Art major:10-12síl·laes síl·labes.Menor:2-8 síl·labes.Estrofes:apariats(2)tercets(3)octaves(8)decimes(10)sonets(14)versos:bisil·labs(2)tri(3)tetra(4)penta(5)hexa(6)hepta(7)octa()deca(10)alexandrins(12)

Entradas relacionadas: