Percepció

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,01 KB

 

Estímul -> És tota energia física, mecànica, térmica, química o electromagnètica que excita o activa un receptor sensorial; per exemple, la llum visible a l'ull.

Sensació -> Consisteix en detectar les coses a travès dels sentits i dels receptors de sensació interns sense que encara hagi estat elaborat o tingui significat.

Percepció -> És un proces constructiu pel qual organitzem les sensacions i captem conjunts o formes dotades de significat.

  • És un procès constructiu que depèn de les característiques de l'estímul i de l'experiéncia sociocultural i afectiva del subjecte perceptor.
  • És es un proces d'informacio-adaptacio a l'ambient. L'objectiu de la percepció és dotar de sentit, la realitat que vivim, facilitar-nos informació sobre el mon i permetre la nostra adaptació a l'entorn.
  • És un procès de selecció. Com que la informació que rebem és excesiva i els recursos són limitats, percebem el que és rellevant per nosaltres en cada moment.

L'atenció es una activitat conscient que inhibeix el que pugui interferir, orienta els sentits, els sistemes de resposta i els esquemes de coneixement residents en la memòria. Pot patir modificacions i disminueix en determinades circunstàncies.FASES DEL PROCES PERCEPTIU

  1. Detecció: Cada sentit disposa d'un receptor sensible a un tipus especific d'energia.
  2. Transducció: La conversió d'una energia en un altre que fa el nostre cos. La transformen en missatges nerviosos.
  3. Transmissió: Impulsos nerviosos que transmeten la informació codificada.
  4. Processament de la informació: Interpretació del cervell d'aquests senyals nerviosos.

Classificació dels òrgans sensorials

  • Exteroceptors: Gust, Olfacte, Visió, Calor, Fred, Pressió, Dolor i Audició.
  • Propioceptors: Cinetèsia, Equilibri.
  • Interoceptors: Sentit orgànic.

Llindar absolut: La quantitat mínima d'estímul que necessitem per adonar-nos d'ell (llindar inferior) i la quantitat maxima que podem rebre (limit superior)

Llindar diferencial: La diferencia d'intensitat necessaria per percebre l'increment o disminució devant un estímul previ. Com més petit el canvi que detectem, més sensibilitat tenim.

Esquema cognitiu: Conjunt organitzat de dades o coneixemtns emmagatzemats en la memoria que serveix per a interpretar la realitat i en el qual s'integren les nostres experiències i coneixements.

Entradas relacionadas: