Percepcions salarials

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,6 KB

 

Salari: titularitat de les percepcions salarials dineraries i en espècie x la prestació professional dels serveis x compte aliè. Tipus de salari: -Segons la mitja de pagament (-mètalic -especie). -Segons el mètode de calcul (-x temps de treball. -x obra o preu fet. -a la part. -mixta). El salari en especie no pot superar el 30% de les percepcion salarials.Abandonament del salari"nomina":rebut individual q justifica el pagament salarial. Ni l'empresa ens deu dines i passa 1 any i no ho reclamem perdrem els dines, pero si no ens ho donan podem possar una reclamació.Estructura bàsica del salari: -salari base(depenen la categoria profesional i el q digui el conveni)-complements salarials )antiguetat,x raons perillositat de treball,qualitat o quantitat de treball). Percepcions salarials(son les que cotitzan en la SS) : -salari base. -complements salarials. -hors extras.   -gratificacions extras. -salari en espècie. Percepcions no salarials(no cotitzan en la SS) :-indemnització o abandonament         -prestasions SS o indemnització trasllat. -altres prestacions no salarials.Deduccions: -aportacions a la seguretat social.             -retencions al compte IRPF. -avançaments. -valors del producte en esècie -altrès deduccions. IRPF: impost de la renda sobre la persona física, es el q grava la renda de ki percep rendiment de treball. depèn de la remuneració total anual q es rep i de la situació familiar com el nº de fills.

 

Entradas relacionadas: