Perifrasis verbal obligació duració probabilitat

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,58 KB

 

Temporal: (infinitiu, gerundi, participi) ar / ada / ant
Inici: estar apunt de / estar per / començar a / posar-se a
Duració: estar / anar
Acabament: acabar de / deixar de / parar de
Culminació: acabar / arribar a
Continuació: Continuar
Consecució: tenir / quedar / restar
Repetició: Tornar a / soler


Moda:
Obligació: haver de / caldre
Posibilitat: poder
Probabilitat: deure
Voluntat: voler
Temporal: la majoria de verbs auxiliars posen en
manifest l'idea de temporalitat entesa en sentit ampli
Modal: expresen voluntat, possibilitat i obligació

Entradas relacionadas: