Perifrasis verbals catala

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,83 KB

 

L'apocalipsi

set àngels aboquen les set copes que contenen set plagues que son un càstic Diví.En les set visions es narra l'alliverament de Satanàs,que anirà pel mont intentant enganyar els pobles.Posteriorment se celebrará el judici universal on Dèu en el seu tron blanc jutjarà els homes.Finalment Sant Joan veu un cèl i una terra nous on no hi haurà rens de dolent perquè Dèu hi regnarà.

Jueus paper negatiu en Misteri d'Elx

A partir del s. XI n'hi ha ja campanyes antijueues,que s'agreugen durant el s.XII fins que en 1492 durant el regnat dels Reis Catòlics es proclama l'expulsió definitiva dels jueus; se'ls concedia cuatre mesos per a convertir-se o abandonar el territori.

Llegenda que explica l'inici de les representacions del Misteri:

En el s.XIV,un guardacostes va trobar a la platja de Tamarit una capsa gran amb la inscripció "soc per a Elx".La capsa contenia una marededéu i un text amb lletra i música d'una exenificació sobre l'assumpsió de la Verge.Es va fer un ban a la població,peró alguns veïns d'Alacant i Santa Pola també volien emportarse la troballa.Finalment es va decidir carregar la capsa en uns bous que situaren,amb els ulls tapats,en una cruïlla de camín.Els bous iniciaren el Camí cap a Elx.

(nom de la persona..L. : Frances Cantó,un guardacostes)

ORIPELL:especie de full de llautó molt prim que simbolitza el raig de la divinitat dels personatges.

CADAFAL:escenari que representa la casa de María durant la vespra i el sepulcre durant la festa.

ANDADOR:rampa ascendent que uneix la porta major de l'esglèsia amb el cadafal.

Les perifrasis verbals

PERÍFRASIS D'INFINITIU

-d'obligació : -Haver+de+inf.

                     -Caldre+inf.

                     -Caldre+que+subjuntiu

-de probabilitat: -Deure+inf.

-d'imminència: -Anar+a+inf.

                      -Estar+a punt de+inf.

PERÍFRASIS DE GERUNDI (continuitat):   -Estar+gerundi

PERIFRASIS DE PARTICIPI ( conseqüència):   -Tindre+participi

                                                               -Quedar+participi

Conjuncions: -coordinants: Copulatives,disjuntives,adversatives,il.Latives,distributives,explicatives i continuatives

                   -subordinants: Completives,comparatives,consecutives,causals,finals,condicionals i concessives

Entradas relacionadas: