Perifrasis verbals probabilitat possibilitat imminencia inici resultat

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,37 KB

 
Escrivim B: davant L o R, darrere M, quan salterna P i B. Escrivim V: darrere de N, en les terminacions -AVA..., formes del verb HAVER, quan salterna U i V.
Formes no personals del verb: infinitiu(cantar perdre sentir) gerundi(canviant tement sentint) participi(canviat temut perdut servit). Perífrasi verbal i temps compostos es contrueixen amb una forma verbal no personal. Perífrasi d'nfinitiu: d'obligació (haver de) d'inici d'una acció (començar a) de possibilitat (poder) d'intencionalitat (voler) de probabilitat (deure) de repetició (tornar a) de temporalitat (acabar de). Perífrasi de gerundi: de continuïtat (anar, estar i continuar) Perífrasi de participi: de conseqüència (quedar/restar i deixar) de resultat (tenir)

Entradas relacionadas: