Perque no podem saber on acaba el València i on comença el nord occidental

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,89 KB

 
Poema dAusias March: personificació de la mort en tot el text. Rima assonant ABBA CDDC (cobla). Amb cesures en tot el text. Te antítesis, sinestèsies i apòstrofs. "Llir entre cards" en una comparació. La tancació de la cobla pel senyal de l'enamorament. Aspectes singulars: són versos decasíl·labs anomenats catalans, que tenen una cesura en la quarta síl·laba, marcada amb un buit al text. La vida i la mort apareixen personificades. Utilització de diàlegs dins del text. Afirmació de la singularitat del "jo". Dolor i lluita constant del "jo". Abundància del lèxic rude, violent o negatiu. Aparició de la causa amorosa, que provoca el fastic vital del "jo". Quatre grans cròniques: Una crònica és la narració d'uns fets històrics. El tó del relat sol ser heroic. Tenen un gran valor literari, lingüístic i document històric. Ens donen a coneixer aspectes de la societat del moment. Deixa constància d'uns fets, amb testimonis, justifica la política amb la figura central del monarca, fomenta l'espirit nacional. 17.- pag 102: a) Per què no es pot parlar una llengua sense parlar alhora un dialecte? La llengua és abstracta i no es pot parlar sinó per mitjà de la realització concreta d'un acte de parla que sempre es fa desde un dialecte determinat, qualsevol llengua és la suma o el conjunt de tots els dialectes que la formen. b) Per què el valencíà és un dialecte consecutiu i no constitutiu? Es situa dins del bloc occidental, en aquest bloc presenten característiques pròpies que el singularitzen: la desinència -e del present (jo parle), generalització dels possesius femenins amb -u- (seues)... c) Per què no podem saber exactament on acaba el valencíà i on comença el nord-occidental? Els dos pertanyen al mateix bloc (occidental), tenen les mateixes característiques i és acientífic començar una frontera dialectal. d) per què parlant valencíà ens entenem més bó parlant amb un lleidetà que no amb un mallorquí? Perquè Lleida es situa al bloc occidental i a Mallorca es parla català oriental i es troba al bloc oriental. 5.- pag 3: a) ha vingut algúo na ha vingut cap? B) no ha vingut cap alumna c) no ha vist mai cap pel·lícula d) allò ho havien dit algunes dones e) tens alguna idea sobre això? -no, no en tinc cap.

Entradas relacionadas: