Petris conglomerats

Clasificado en Tecnología

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,93 KB

Pala, pic, maceta,pala plana,paleta,talla-rajoles,gaveta.
maquines de construcció: mola, grua torre, grueta, formigonera.
fonaments:llosa o sabata horitzontals. formigó+acer encofrats. compressió+capacitat del terreny.
pilars:columnes de formigó+acer encofrats.vinclament
parets exteriors:maó massís, cara estreta vista+arrebossat amb morter+aïllaments+impermeabilitzant. compressió+factors climatics+soroll+estètica
cobertes:teules (inclinades) impermeabilitzant+estructura metàlica. factors climàtics
terres-sostres:bihues metall+revoltons de formigó+arrebossat amb morter+impermeabilitzant+aïllament acústic+paviment. flexió+estètica
parets interiors:maó prim calat,cara gran, arrebossar amb morter+revestiment. estètica
petris naturals:
marbre:clar-dur, res acids, imperme-parets i terres
granit:fosc- = - =
pissarr a:negre-dur,no es dilata, imperme-sostres
petris trans:
ca l:blanc-fragil-parets exteriors
gui x:= -higroscopic-parets interiors
ciment:gris-res compresió i poc res tracció-bigues, pilars,fonaments
ceràmiques:
maons:vermell,taronja-resistent i tenaç, parets ex i in
teules:tronjat-imperme i fragils-sostres
rajoles:multicolor-dur, imperme-terres i parets
porzellana:blanca-dur,res quimic-sanitari
fustes:
massissa roure:marro fosc-res esforssos-bigues
massissa pi:marro clar-feble, lleuger-mobles cars
aglomerat+fullola:color de fullola-poc res,barat,moblesmetalls:
acer:gris fosc-molta tracció, tenaç-formigo per bigues
alumini:platejat-lleuger, ductil i inoxidable-marcs de ginestres, radiadors...
coure:vermellos-conductor termic i elect-conductes
llautó:deurat-maquinable-aixeteria, poms.
vidres:
doble
:trans-aillant term i acú-obertures
laminat:= -mes tenaç,aillant...-seguretat
altres:
porexpan:blanc-aillant-parets ext i tancaments extern
silicones:blanc-aillant del vent i encaixa-juntes
asfalts:fosc-impermeabilitzant-telas asfaltiques.

Entradas relacionadas: