Plantilla tipex

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,08 KB

 
Fàl·làcies formals: Les estudia la lògica formal, perquè són conseqüència de l'incompliment d'alguna llei o deducció.
Falsa causa: es dona com a correcta una causa insuficient o simplement equivocada. Normalment es deu al fet que tracta de concloure que una cosa és causada per una altra tan sols pequè aquesta la precedeix.
Lògica de predicats: analitza l'estrucura interna dels enunciats, ja que els considera proposicions en les quals una propietat (predicat) s'atribueix ao es predica del subjecte.
Lògica de classes: canvia el punt de vista de la lògica de rpedicat, i considera que els enunciats són proposicions en les quals s'expressen lligams entre els individus i classes.
Lògica de relacions: incorpora al seu llenguatge els elements, símbols i regles que calen per expressar-ho.
Fal·làcia ad verecundiam: defensar la conclusió apel·lant a algú o alguna cosa que es considera una autoritat en la matèria, però sense donar altres raons que la justifiquin.
Fal·làcia ad baculum: Es produeix quan amencem o coaccionem, en lloc de donar raons.

Entradas relacionadas: