Plenitud i crisi(1890) renaixença

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,24 KB

 
Etapes Característiques  Corrent literariFets 
 Inicis 1830-40

 Consolidació editorials catalanes.

Diglòssia: manifestacions de lit. Popu en cat i lt. Culte en caste.

Predomini poesia sobre altres generes

 Romanticisme

 1833.Publicació del poema Oda a la pàtria de Bonaventura Carles Aribau.

1839 Joaquim Rubió i ors publica un recull de poemes amb pròleg que es considera manifest de Renaixença

 Consolidació 1850-60

 Els Jocs florals donen cohesió a moviment i serveixen de plataforma per donar a coneixer moviment.

Sinicien els intents de normalització de llengua, tot i que no s'aconsegueix.

Diversificació de gèneres

 Romanticisme

Realisme

 1851 Antoní Borafull i Víctor Balaguer fan escrits a la premsa reclamant restauració josc florals.

1859 primera edició jocs florals epoca moderna

1865 es funda calendari catala

 Plenitud 1870-80

 Augmenten publicacions en cat.

Importancia premsa periòdica en divulgació de literatura.

Sentiment recuperació nacional no es nomes de classes benestants sinó també popus

comencen seva producció autors mes importants de moviment(jacint verdaguer,Narcís oller,angel guimera,..)

 Romanticisme

Realisme

Naturalisme

 1871 es funda revista quinzenal La renaixença

72 creació ateneu barcelones

79consolidacio jocs florals valencians

89 Almirall publica lo catalanisme

 Crisi 1890 Aparició Modernisme 1892 suposa triomfduna nova Concepció d'obra literaria

 Realisme

Naturalisme

Entradas relacionadas: