Poema ; 4 estrofes , 4 versos i 4 síl·labes cadascun

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,2 KB

 
SALVADOR ESPRIU: CANÇÓ DEL CAMÍ ENCALMAT

Mètrica:
Està compost per quatre estrofes, tres de 5 versos i una de 8. Tots els versos són hexasíl·labs menys el 6, que té la meitat de síl·labes (3). A les tres primeres estrofes hi ha un vers lliure, a l’última no. A més, a la primera i a la segona estrofa, està al mateix lloc. A la tercera i quarta estrofes es mantenen les rimes i en sorgeix una de nova. L’esquema de rima és el següent:
am = -á (accent tancat perquè és tònica)
bf = -á (neutra)
cm = -ó
dm = -é
a6m, bf, a, b, -, b3
a6, b, a, b, -, b
-, b, cm, b, a, b, c, b
a, b, dm, b, d, b
La b sempre surt cada 2 versos = romanç: rimen els parells amb rima assonant i als senars hi ha introduïdes altres rimes addicionals. Hi ha rima femenina las parells i masculina als senars.

Estructura: Les estrofes respondran al sentit.
- En la primera estrofa el poeta emmarca el contingut del poemai constata que des de la maduresa, girant la vista cap al mar, ha comprès el seu destí i oblida el passat.
- En la segona estrofa ens parla de <<la meva barca>> que hi navega amb la propulsió d’un cant aeri que ve de terra endins que li recorda que la mort és un camí sense retorn.
- En la tercera estrofa fa referència al cementiri de Sinera, que és el cementiri on reposen els seus morts i on ell reposarà també algun dia. Però de moment es reafirma amb un <<Sóc encara.>>.
- En la quarta estrofa se situen en el jardí del cinc arbres, l’eixida situada en la part posterior de la casa d’Arenys on vivia amb el seu pare i el servei. Allí, de petit jugava llargues hores a fer navegar barques de paper pel safareig, mentre construïa fantasies de tota mena. Ara, adult, solitari, ha collit ja el seu temps i espera la mort.

Tema: Aquest poema pertany a la secció <<Cançons de la roda del temps>>, on hi intensifica la reflexió sobre el pas del temps i la presència de la mort. La mort l’afectà de molt jove, primer amb la de la seva mare i , després, amb la dels germans Francesc i Isabel. Ell mateix va estar en greu perill de mort a causa d’una tuberculosi.

Recursos literaris:
- Metàfores. Ex: <<el llarg somni de l’aigua>> que la vida va cap a la mort. Ex: que ha collit ja el seu temps, metaforitzat amb la rara rosa blanca.
- Personificacions.
- Encavalcaments.

Entradas relacionadas: