Poema del noucentisme que fa referencia a la mitologia de josep carner

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,76 KB

 

EL NOUCENTISME

L a burgesía catalana agafa poder i empren un projecte que tñe com a prioritat la normalització del país. L'àmbit culte serà afectat en aquest procés i serà l'aparició del noucentisme.

Que es?

Es un moviment cultural que va impulsar la modernització de Catalunya. Els artistes defensen un retorn a la mesura i les normes clàssiques. Comença el 1906 i acava el 1923.

Que defensa?

L'acció dels dirigents polític, el compromís dels intel·lectuals amb la política, la Catalunya urbana sobre la ruralla raó . L'orde el seny l'esforç, ..

En Que es basa?

En la educació i creació d'institucionscom l'institut d'estudis a Catalunya, l'impuls de la indústria editorial, la normativització de la llengua.

LA POESÍA:els artistes pensen que el poema ha de ser una obra d'art per ells mateixos i han de transmetre modelsa d'actitud civilitzades. Poetes: Josep Carner: poeta mes representatiu del noucentisme  assoleix una perfecció feçormal indiscutible, la poesía esdevé intimista. Guerau de Liost:Catalanista molt conservador i cristíà. María Antònia Salvà: tradició oral de Mallorca, tot detall de la natura, expressa amb gran lirisme.

Programa teòric del noucentisme:

-exaltació del present: consideren en que la època en que vivien era privilegiada gràcies al procés tecnologic i industrial.

-Revisió del passat:classisisme.Orde, raó , equilibri:

     -Exaltació dels valors del mediterrani:mediterraneïtat

     -Recerca de la ciutat ideal que es la que combina elements antics i moderns(aixo porta al civisme): Eugeni d'Ors ideòleg del moviment va difondre les idees del noucentisme per mitja del diari "la veu de Catalunya".

-Rebuig al s.XIX(rebug al romanticisme in renaixença, perque eren del s XX)

ñArtificiositat:el fet de aplicar la tècnica (linguística, ...) a l'hora de fer una obra d'art, d'aquesta manera tothom pot fer una obra d'art. "un poeta no neix es fa"(josep carner)

Entradas relacionadas: