Poema “dulce Stil Nuovo” de dante aliguieri

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,77 KB

 

El Trecento Itàlia va ser un  canvi de mentalitat, impulsât per una classe burgesa ,a Itàlia al Segle XIV  i origínà el d'Humanisme. Estudien grec i llatí, i escriuen amb la funció l de crear bellesa. La literatura comença a ser realitat artística i amb un valor immens.

El dolce stil nuovo

Dante va batejar aquesta nova manera de creació  poètica amb el nom de dolce stil nuovo,

Després el autors italians del Trecento intró-duiren el concepte de la donna angelicata, que Abandonada la visió feudal de la dama,que interpreta la beilesa de l'esti-mada com a símbol d'elevació espiritual. El poeta que destaca va ser Francese Petrarca.

Dante Alighieri (1265-1321) Considérât un dels més grans literats italians, va convertir la figura de Bea-triu en l'eix central de la seva obra. El conjunt de la seva producció literària es pot dividir en tres apartats: l'obra poética, en italià, está representada per la Vita nuova, historia del seu ideal d'amor; l'obra doctrinal, escrita en llatí, i la Divina Comedia, una de les obres cabdals de la literatura europea: a través d'a-quest poema al-legôric, que descriu l'estructura de l'altre món segons la concepció de l'època, Dante vol demostrar que per arribar a assolir la félicitât cal fer un llarg Camí.

Entradas relacionadas: