Poema floral

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,95 KB

 
La poesia: és una composició literaria estructurada de versos.   Hi han poemes que no tenen  versos com: - Prosa poètica - Cal·ligrama -Prosa visual  -Poema objecte.  Quan parlem  de poesia visual en referim a les composicions plàstiques i lo important no és el vers sinó l'imatge visual formada per les paraules o pels objectes aque tenen alguna cosa de poètic.Podem distingir formes de poesia visual: 1:Cal·ligrama: es caracteritza per imitar, en la disposició tipografica, formes al·ludides en els versos. 2. Poema visual:utilitza elements extrets del dibuix, repertoris tipogràfics, de la fotografia per convertir-ho en un poema. .Poema objecte: el poeta pot convertir un objecte quotidia (una clau, telefon...) en un poema. La poesia a més de ser una composició estructurada en versos, té ritme. El ritme és la base de la poseia. El ritme ajuda a compondre el tema del poema. La poesia és la base amb l'expresió de la intimitat del poeta. La poesia és subjectiva: el poeta expresa, sent, pensa i experimenta.   Tipus de poemes: Pomes èpics: expliken: fets/aventures d'herois: formen part del genera narratiu.Poemes lírics:expressen les experiencies individuals del poeta. Formen part del genere poètic. Per últim hem de tenir present la diferencia entre poeta(novel·lista) i jo-poètiac(narrador). 2.Pla formal/pla significatiu: Una poesia és el resultat d'un procés de creació Pla fortmal: té aspecvtes que treballen la llengua per aconseguir bellesa, per sorpendre i per jugar amb la llenguatge. Pla significatiu: el poeta comunica un sentiment, una idea, u8na visió del món i de la vida..   Aquerstes dues formen: la llengua literària.   Analisi del pla significatiu d'un poema.  Tema     El tema és un resum de 2 o 3 paraules en el qual diu el significat de tot el poema .  To és l'estat d'ànim .  1. To humanístic: accentua els aspectes més còmics i absurda de la realitat. 2. To festiu: transmet alegria i optimisme.  3. To greu o seriós: manifesta procupacions per fets importants.  4. To melancorios: transmet pessimisme i tristesa. Relacciona amb el record i lenyoransa. Intensió:  és la finalitat que persegueix el poeta a l'hora de compondre el poema. -intensió lírica: sentiment més intíms.  Intensió elegíaca:sensació de perdua/dolor/tristesa:enyor. Intensió mural: critica a treves de la burla.  Intensió progrtamàtica: el poeta vol crear un estat d'opinió.

Entradas relacionadas: