Poema vora la mar verdaguer característiques

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,24 KB

 

¡

Trets ROMàntics del poema "Infinit" de Leopardi:


-Intensa relació entre l’individu i la natura: El poeta es troba en un paisatge conegut i estimat v.1. El vers final del poema culmina amb la fusió absoluta entre l'individu i la natura v.15 -Sensació d'inseguretatiús de la imaginació: La tanca del turó li impedeix de veure més enllà v.2-3: -Actitud de contemplació v.4-Actitud d'evasióper fugir del present mitjançant l'espai: v.5 -Irracionalisme, atracció per tot allò oposat a la raó:v.5-6: v.14 -Introspeccióo mirada interior:v.7 -Confessió subjectivao voluntat de reflectir larealitat interiordes de la màximaexpressivitat:v.7-8 -Desig per l'absolut: (Títol: "infinit" iv.10:v.10:"v.14v.4-5:" v.6:" -Evocació delpassat:v.12:


Comparació del poemaInfinit de quadreCaminant sobre la boira

• lapetitesade l'ésser humà enfront de la natura o del Cosmos.

• unaactitud introspectiva,subjectivaicontemplativa.

• lasolitud creativa.

• laimmensitat, eldesig d’absolut;

• laindefiniciódel paisatge que possibilita laimaginació (idea de perdre’s en un mar metafòric);

el poema i la pintura són plens decontrastos: d’una banda, passat / present, realitat / imaginació, silenci / veus, finit / infinit i, de l’altra, individu / paisatge, 

  petitesa / grandiositat, foscor / claredat, precisió / vaguetat, etc.

• la força suggestiva i l'expressivitatde l’art i la llibertat creadora.

• el rebuig del món industrialitzat.

Semblances dels poemesCapvespreiVora la mar:

Iniciigual: El poeta vers el mar (poema 1v.1Poema 2v.1

Soledatosolitudde l'individu  poeta enfront la natura (poema 1 v.2 

Meditació interior (poema 1 v.2  Poema 2 v.4

• Actitudcontemplativa (poema 2 v.6 

• Realitat difuminada i amb manca de llum perquè se'n va el sol(poema 1 v.1 (poca llum) v.3 Poema 2 v.3:

Diferències dels poemes Capvespre i Vora la mar:

Ubicaciódiferent: (Poema 1 des de la riba, Poema 2: des de dalt d’un petit promontori).

• Dinamismede la natura i contrastos: (v.5-7: "


• Sensació d'insignificançao petitesa de l'individu envers la grandesade la natura i del cosmos (poema 2 v.6-7

• Alteració de l'individu: sensació d'angoixa. (poema 2 v.8 

Comparació dels poemes Capvespre i Vora la mari l’infinit

Capvespre i Vora la mar: descripció de la realitat exterior.

Leopardi: actitud d'introspecció o d'anàlisi de la realitat interior.

Escribe tu texto aquí!

Entradas relacionadas: