Poema de la rosa als llavis: avantguardista o postsimbolista?

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,8 KB

 

LA LITERATURA FINS ALS ANYS 40. Es destaca:
-La proclamació de la 2a república a l'any 1931, que es recupera la generalitat de Catalunya, a l'any 1932 nou estat d'economia. És un període brillant per que fa la cultura catalana en l'educació.
REPRESENTANT: - Carles Rives
destaca per ser un gran intel·lectual.Serà un referent en altres poetes.Gran traductor de clàssics.Gran humanista.Va fer estudis de filosofia,lletres i de dret.Es va casar amb Clementina Arderiu al 1916(una gran representant també)Va ser professor de dret a la Uní. Autonoma.Va treballar amb Pompeu Fabrega en el diccionari de la llengua catalana. Va viatjar molt amb la seva dona, a Itàlia.Grécia... Més trad s'exilia a França i l'any 1943 retorna a Barcelona on continuava sen professor de grec.Es converteix en mestre.Destaquen dues obres:
-Les Elegies de Bierville. i -Les seves estances.
Joan SALVAT PAPASSEIT.Va néixer a Barcelona l'any 1894 de família humild. El seu pare va morir quan ell tenia 7 anys la qual cosa va fer que ell amb 13 anys començes a treballar. Té una formació autodidactica.Llegeix els autors que arriben en aquell moment.Segueix una formació a base de llegir a casa seva.Comença a colaborar en revistes,funda: un enemic del poble. Es casa el 1918, contrau la malaltia de la tuberculosi, fa estades en sanatoris on té temps de llegir i fer l'activitat poetica.Mor amb 30 anys.
OBRA:poeta avantguardista, utilitza tecniques del cubusme i futuristes però a més a més utilitza elements de la lírica tradicional, es el gran poeta de l'amor del S.XX molt popular.Va publicar a l'any 1921-->L'irradiador del port i les gavines.  A l'any 1923-->El poema de la rosa als llavis


LES AVANGUARDES. Surgeix al S.XX (a l'any 1907al1940) a nivell europeu. És una revolució estetica que suposará el Renaixement de l'art modern.Hi ha diferents corrents.Tenen trets comuns: 1.Es desenvolupen en un esperit de revolta, ruptura, de trencar amb tot alló tradicional literari. 2. Neixen amb un desitg d'esperimentació,d'expresions artístiques, trobar noves normes d'expresions.3.Els autors no només tenen un comprimís estetic sinó que també tenen un compromís polític.MOBOMENTS AVANTGUARDISTES.
-Cubisme.Intenten descompondre la realitat utilitzan el caligrama i els salts de falla.
-Futurisme.(ideoleg marinetti) apareix el maquinisme i la tecnologia, se suprimeixen signes de puntuació i majúscules.
-Dadaisme.Intentar reflectir temes que portin a l'absurd.
-Subrealisme.(Salvador Dalí)tema:món dels somnis i la imaginació.
Els moviments els resumim en: La tecnologia i la innovació. El món dels somnis i de l'absurd
Característiques: Caligrama-->escriu un poema adoptant una forma determinada.
Salt de falla-->Versos trancats.
Collage-->paraules de diferents llengües,dibuixos, nova tipogràfia barrejat amb la poesia.
Paraules en llibertat-->no forma oració,paraules que volen destacar i es fiquen soles.
Supersió dels signes de puntuació-->eliminació de  les majúscules, ficar spais en blanc, joc ambla tipogràfia.

Entradas relacionadas: