El poema de la rosa als llavis resum

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,94 KB

 

Vocabulari:

acarar: posar cara a cara. Esmicolat: fet miques. Obtús: mancat d'agudesa intel·lectual. Expedit: tramès. Indolencia: desgana. aria: fragment  que forma part d'una òpera. Aida: òpera de Giuseppe Verdi estrenanda eñl 1871.pega: substància negra, molt viscosa, residu del quitrà. pegat: tros de tela que s'aplica a una ferida. Solcar: foradar. èxode: emigrar. Esmicolar: desapareixer. Úlcera: llaga. feixos: papers.Dides: dones que amamantaven als nadons que no eren seus.Guarir: curar.

Gramatica:

Copulativa:i/ni.Disjuntiva: o/o bé.Distributiva: o.O/ ni..Ni/ ara.Ara/ aquí..Allà.Adversatives: però/ sinó/ altrament/ tanmateix/ mes/ així i tot/ més aviat/ amb tot/  per això/ no obstant això Il·latives: doncs/ per tant/ així/ així doncs. Continuatives: a més/ d'altra banda/ fins i tot/ encara més/ tot i així/ doncs.Explicatives: és a dir/ o sigui.

Les avantguardes:


 Sorgueix a Europa durant el 1r Terç del S.XX. L'objectiu era  trencar amb la tradició  cultural burgesa. Critiquen la societat del moment (burgesa). De 1915 - 1925: Tenen més influencia en nivell social. Coincideix amb un període de crisi econòmica: - Crac de la bolsa de nova york(1929). -1a Guerra Mundial(1914-1918)

Les avanguardes a Catalunya:

Les avanguardes van sorgir en el context del Noucentisme. Les etapes són aquestes:

-1915-1924:Són els anys de la primera avantguarda.Els models que van influir a Catalunya van ser els cubistes i els furistes. Mort Papasseit.

-1925-1936:És l'etapa de domini surrealiste amb dos nuclis: - El grup de Sabadell( Francesv Trabal i Joan Olver) que mostrava la rebel·lia a través de la irònia..

-1948-1954:Es reprenen a la postguerra amb el grup de Dau al Set. Apartir dels 50 diversos poetas( Joan brossa) continuaran utilitzant recursos lligats  a les avantguardes fins arribar a la poesia visual.

Joan Salvat- Papasseit:

Va néixer a Barceloana el 1894. Va quedar orfe de pare als set anys. Com que la seva mare no tenia recursos econòmics, va ingressar a l'Asilo Naval Español, on va aprendre a llegir i a escriure, als 13 anys el va abandonar. Va treballar d'adroguer, d'esprés en un taller d' escultura i va ser vigilant nocturn al moll de Barcelona. Al 1914  va entrar en la revista Los Miserables, on va publicar, en castellà i amb el pseudònim de Gorkiano. Al 1917 va entrar a treballar a les Galeries Laitenes, on va organitzar la secció de libreria. Va escriure contra el poetes amb minùscula. Va morir de tuberculosi al 1924. Les seves obres més importants són:

L'irrador del port i les gavines.

La gesta dels estels(basada en realitat quotidiana)

El poema de la rosa als llavis( explica diferents estadis de relació amorosa).

J.V. Foix

Va néixer a Sarrià el 1893. Va començar els estudis de Dret, però els va abandonar per dedicar-se a la literatura, que va compaginar amb el negoci familiar.Era autodidacte. L'agradava llegir els autors clàssics i també de la literatura més moderna. Les primeres obres van ser Gertrudis i KRTU. Va dirigir la revista trossos. Désprés de la Guerra Civil va publicar Sol, i de dol i On he deixat les claus... El llibre diari ens ajuda a entendre'l. El 1961 va ser nomenat membre de l'institut d'Estudis Catalans i el 1973 va rebre el Premi d'Honor de les lletres catalanes i al 1989 va guanyar el Premió Nacional de las Letras Espanyolas.

Moviments avantguardistes

-Cubisme(1907-1914): Neix a París amb el quadre de Picassó( les senyoretes del carrer d'Avinyó. L'obra lietraria més important és Calligrammes. Les tecniques literariès eren el collage, el cal·ligrama i el trencament de l'orde lògic de la frase.S'agafa una realitat i la descompon mitjançant figures geometriques, per tal que tu com a espectador ho reconstrueixis.

.-Futurisme(1909-1920): Fundat per F.T. Marinetti, proclamava una ruptura total amb el passat.Exaltava la guerra,la lluita, la velocitat, el dinamisme, la tecnologia, l'aventura i el risc. Les tècniques literàries eren la destrucció de la sintaxi, la supressió dels signes de puntuació i els mots en llibertati usaven verbs en infinitiu.

-Dadaisme(1915-1920) : Va néixer a Zurich de la mà de Trista tzara i Francis.Defensaven l'espontaïtat, l'atzar, l'absurd,i negaven la moral burgesa i el bon gust.La tecnica literaria més important era l'escriptura automàtica(expressar-se espontàniament, sense la intervenció de la raò). Dada:intel·lectuals.

-Surrealisme( 1917-1940): És el moviment més important, fundat per André Breton a París, defensaven els somnis i l'escriptura automàtica.

Entradas relacionadas: